Video nadzor

postavljanje sistema video nadzora

Kada je u pitanju tehničko obezbeđenje objekta, dokazano je da i samo prisustvo kamera koje čine televiziju zatvorenog kruga bitno smanjuje rizik od pokušaja vršenja krivičnih dela. Ali, ovo je tek početak. Pravilno postavljena oprema za video nadzor daje jasnu sliku o tome ko se i kada kreće oko obezbeđenog objekta, a u slučaju neželjenog dešavanja ostaje zabeležen video zapis koji se može koristiti kao dokazni materijal u zakonskom postupku.

Široka mogućnost primene

U zavisnosti od tipa objekta, vrste korisnika i namene, video nadzor se može koristiti u najrazličitije svrhe. Nudimo sve od osnovnog tehničkog obezbeđenja objekta putem video nadzora, do naprednih sistema za registraciju aktivnosti ukućana, zaposlenih ili posetilaca uz pomoć softvera koji prikupljaju i sistematizuju ove informacije u izveštaje koje vam možemo dostaviti.

Svi naši sistemi opremljeni su uređajima za video snimanje radi kasnijih pregleda i analiza, a naša rešenja zadovoljavaju potrebe kako rezidencijalnih, tako i privrednih i industrijskih namena.

Prilagodljiva rešenja

Sva bezbednosna rešenja koja nudimo projektovana su tako da budu skalabilna, odnosno da mogu da se dodatno prilagođavaju i prate rast i promene potreba korisnika. Takođe, moguće je nadograđivanje postojećih sistema, kao i integracija starih sistema sa sistemima novih generacija, čime se produžuje vek eksploatacije opreme i čuva investicija korisnika.

Monitoring 24/7

Iako je moguće realizovati monitoring svih sistema na lokaciji korisnika, naša preporuka i najčešća praksa je udaljeni nadzor iz MTV monitoring centra. Prednosti su brojne: veća bezbednost (jer se objekat nadgleda sa udaljene lokacije), potpuna preglednost čitavog objekta u svakom trenutku, nemogućnost sabotiranja rada monitoring centra, kao i bitno smanjenje troškova (zbog smanjenja potreba za portirima, manjeg broja ljudi u fizičkom obezbeđenju, itd.).


Naši zaposleni su uvek prisutni i na raspolaganju su Vam 24 sata, 7 dana u nedelji, spremni da reaguju i kada vi spavate ili ste na poslovnom putu ili odmoru.

Ostale usluge