Kontakt

MTV ELECTRONIC d.o.o. Svetog Nikole 43, 11000 Beograd mtv@mtv.co.rs
+381 11 30 88 208 +381 11 38 08 300 +381 63 24 30 33 +381 63 80 90 500
Matični broj: 17544535 PIB: 103355970
Šifra delatnosti: 72600 Broj tekućeg računa: 160-111313-11